Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część

Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część

Załączniki:

PDFOGŁOSZENIE MODELATORNIA 1 CZESC 14155-2016.pdf
PDFSIWZ Modelatornia 10.02.2016.pdf
ZIPZAŁ. NR 10 A Projekt modelatornia CAŁOŚĆ.zip
ZIPZAŁ. NR 10 B Przedmiary modelatornia - 1 część.zip
ZIPZAŁ. NR 10 C Specyfikacje modelatornia CAŁOŚĆ.zip
DOCXZałącznik nr 12 - Informacja o zakresie prac 10 02 2016.docx
DOCZałącznik nr 1 - Oferta przetargowa.doc
DOCXZałącznik nr 11 - Harmonogram realizacji robót.docx
DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc
DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonanych robót.doc
DOCZałącznik nr 4 - Wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapit.doc

DOCZałącznik nr 7 - Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 8 - Zobow.podm.do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.doc
DOCXZałącznik nr 9 - Wzór umowy na wykonanie modelatorni 10.02.2016.docx

UWAGA! W DNIU 18 LUTEGO 2016 ROKU ZAMIESZCZONO WYJAŚNIENIA DO SIWZ!

UWAGA! W DNIU 22 LUTEGO 2016 ROKU ZAMIESZCZONO WYJAŚNIENIA NR 2  DO SIWZ!

Wersja XML