Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro

Postępowanie w sprawie Zamówień Publicznych określa  „Regulamin udzielania zamówień publicznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu” wprowadzony ZARZĄDZENIEM NR 1/2017 Dyrektora  Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
z dnia 2.01.2017 roku.

 

PDFZapytanie ofertowe analiza popytu.pdf

Wersja XML