Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

Zamówienie publiczne na USŁUGĘ  BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM   Z LIMITEM ODNAWIALNYM W KWOCIE  1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Termin składania ofert 18.05.2015 r

 

Załaczniki:

1 ogłoszenie 102810 2015-05-04

2 SIWZ

3 zał. 1 Formularz ofertowy

4 zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postepowaniu

5 Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania

6 zał. 4 Oświadczenie o nieprzynalezności do grupy kapitałowej

7 sprawozdanie fin. 2013

8 sprawozdanie fin. 2014

9 NIP; REGON

10 Księga rejestrowa RIK- 2_2000

11a Uchwała 2419 z dn. 19.06.2012 w sprawie nadania statutu

11b Statut Teatru 2012

11 c Zmiany statut

12a Zaśw. o niezaleganiu - I Urz, skarbowy

12b Zaświadczenie o niezaleganiu - skan

13 Prognoza - skan

14 operat TEATR

 

PDF1 ogłoszenie 102810 2015-05-04.pdf

PDF2 SIWZ.PDF
DOCX3 zał. 1 Formularz ofertowy.docx
DOCX4 zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków w postepowaniu.docx
DOCX5 Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania.docx
DOCX6 zał. 4 Oświadczenie o nieprzynalezności do grupy kapitałowej.docx
PDF7 sprawozdanie fin. 2013.PDF
PDF8 sprawozdanie fin. 2014.pdf
PDF9 NIP; REGON.pdf

PDF10 Księga rejestrowa RIK- 2_2000.PDF
PDF11 c Zmiany statut.pdf
PDF11a Uchwała 2419 z dn. 19.06.2012 w sprawie nadania statutu.pdf
DOC11b Statut Teatru 2012.doc
PDF12a Zaśw. o niezaleganiu - I Urz, skarbowy.PDF
PDF12b Zaświadczenie o niezaleganiu - skan.PDF
PDF13 Prognoza - skan.PDF
PDF14 operat TEATR.pdf

 

Wersja XML