Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane teleadresowe, informacje ogólne

Teatr im. Jana Kochanowskiego
pl. Teatralny 12, 45-056 Opole

Centrala:
tel.: (+48) 77 453-90-82 do 85


Sekretariat / Koordynacja Pracy Artystycznej
Iwona Gołąbek
(+48) 77 454 59 42
tel.: (+48) 77 453-90-82 do 85 wewn. 105

 

Główna księgowa
Ewa Wodecka
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 135 lub 139

 

Kadry
Specjalista do spraw kadr i zatrudnienia
Barbara Kraska
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 111

 

Specjalista ds. Eksploatacji
Paweł Woźniak
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 131


Specjalista ds. BHP i ppoż
Romuald Makowiecki
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 112

 

Pion Komunikacji i Sprzedaży

Aktywny sprzedawca:
Malwina Piętka
tel./fax: (+48) 77 454-59-41,

Specjalista ds. sprzedaży i wynajmów - wynajem przestrzeni i scen
Patrycja Golińska
(+48) 77 544-50-30


Kasa biletowa:
tel./fax: (+48) 77 454-59-41
77 453-90-82 do 85 w.108

 

Impresariat
Michał Rogulski

 

Inwestycje i projekty:
Specjalista ds. projektów inwestycyjnych
Ewa Plutecka
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 110


Specjalista ds. zamówień publicznych
Marta Ślęzak
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 110


Specjalista ds. projektów
Aleksandra Demciuch
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 114

 

Pion Eksploatacji

Koordynator ds. technicznych
Adam Łobodziński
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 113

Pion Administracyjny
Koordynator ds. administracyjnych
Jolanta Mazepka
(+48) 77 453-90-82 do 85 wew. 131


Pion Produkcji
Koordynator ds. produkcji
Aleksandra Kotapska
(+48) 77 453-90-82 do 85

 

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jako Beneficjent środków unijnych w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-062-17-00 projektu „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” informuje, że w systemie realizacyjnym POIiS funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowane i udostępnione przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail ()

lub

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.plnieprawidlowosci).

https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Wersja XML