Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z otwarcia ofert

                                                                                                                                                   

Teatr  im. Jana Kochanowskiego w Opolu w załączeniu przedstawia protokół z otwarcia ofert dotyczących postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Adaptacja budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu do przepisów przeciwpożarowych w części zadania: Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu - etap I". W załączniku znajduje się również zawiadomienie o wyborze oferty.


nowa podstrona, dodana 2014-07-21

 
 
Wersja XML