Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja systemu ppoż.

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony pn: „Adaptacja budynku Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu do przepisów przeciwpożarowych w części zadania: Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – I etap”

W załącznikach znajdują się: ogłoszenie zamieszczone w BZP, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki do SIWZ.

Termin składania ofert 17.07.2014 r. godz. 10.00

 

nowa podstrona, dodana 2014-06-17

 
Wersja XML