Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i archiwa

 

W Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu prowadzone są następujące ewidencje i archiwa:

 

1. Ewidencja notatek służbowych - kierownicy pionów, samodzielne stanowiska.

2. Ewidencja umów zawieranych przez Teatr - kierownicy pionów, samodzielne stanowiska.

3. Ewidencja zarządzeń wewnętrznych - Aleksandra Demciuch.

4. Ewidencja wydawanych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych - Barbara Kraska.

5. Archiwum artystyczne - Justyna Brelińska.

6. Archiwum zakładowe - Justyna Brelińska.

7. Ewidencja zamówień publicznych - Marta Ślęzak.

8. Ewidencja skarg i wniosków - Aleksandra Demciuch.Podstawa prawna :

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

 

Podmiot udostępniający: Aleksandra Demciuch
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Demciuch
Data wytworzenia: 2014-01-31
Wersja XML