Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i archiwa

W Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu prowadzone są następujące ewidencje i archiwa:

 1. Ewidencja notatek służbowych - kierownicy pionów, samodzielne stanowiska.
 2. Ewidencja umów zawieranych przez Teatr - kierownicy pionów, samodzielne stanowiska.
 3. Ewidencja zarządzeń wewnętrznych - Aleksandra Demciuch.
 4. Ewidencja wydawanych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych - Barbara Kraska.
 5. Archiwum artystyczne - Justyna Brelińska.
 6. Archiwum zakładowe - Justyna Brelińska.
 7. Ewidencja zamówień publicznych - Marta Ślęzak.
 8. Ewidencja skarg i wniosków - Aleksandra Demciuch.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa.

Wersja XML