Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Teatru

 

Podstawowym działaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwienie obywatelom wszechstronnego rozwoju osobowości oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

 

Do zadań Teatru należy:

- kształtowanie, prezentacja i upowszechnianie narodowego dziedzictwa kulturowego oraz współczesnej wartości kultury światowej,

- edukacja teatralna i wychowanie młodzieży do roli przyszłych odbiorców, współtwórców naszej kultury narodowej,

- tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych,

- współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym.

 

Teatr wykonuje zadania podstawowe poprzez:

- organizację przedstawień teatralnych w oparciu o własne zawodowe zespoły: artystyczny i techniczny w siedzibie,

- prezentowanie własnych przedstawień na terenie województwa opolskiego i kraju,

- wzajemną wymianę zespołów i sztuk teatralnych z teatrami z kraju i z zagranicy.

            Teatr prowadzi działalność artystyczną w siedzibie na Dużej Scenie, Małej Scenie, Scenie na Parterze.

            Ponadto Teatr prowadzi także działalność w postaci wynajmu sal i pomieszczeń w celach komercyjnych.

 

informację wytworzył: Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2003-09-05
Wersja XML