Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Teatru

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2020 wynosi 27.034.745,86 zł: 

w tym:

Środki trwałe 11.997.730,28 zł:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 47.402,32 zł

- budynki i lokale: 8.836.633,61 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 321.961,96 zł

- środki transportu 37.808,75 zł

- inne środki trwałe: 2.753923,64 zł.

Środki trwałe w budowie: 14.941.778,93 zł

Zaliczki na środki trwałe w budowie: 95.236,65 zł

Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.

 

 Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 1.106.629,40 zł.

 

 Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2020 r. wynosi: 419.200,22 zł, w tym:

- peruki 33 151,08 zł

- kostiumy 103.608,24 zł

- rekwizyty 282 440,90 zł


Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 wynosi: 
13 333 218,68  w tym:

Środki trwałe 12 528 683,41 zł:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 94 805,80 zł

- budynki i lokale: 9 446 355,26 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 388 926,76 zł

- środki transportu 61 687,91 zł

- inne środki trwałe: 2 536 907,68 zł.

Środki trwałe w budowie: 771 479,70 zł

Zaliczki na środki trwałe w budowie: 33 055,57 zł

Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.

 

 Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 1 000 638,08 zł.

 

 Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 428 567,30 zł, w tym:

- peruki 33 151,08 zł

- kostiumy 112 975,32 zł

- rekwizyty 282 440,90 zł


Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 wynosi:  
14 207 604,71 w tym:

Środki trwałe 13 097 257,90:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 142 209,28 zł

- budynki i lokale: 10 000 347,38 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 462 615,33 zł

- środki transportu 92 352,22 zł

- inne środki trwałe: 2 399 733,69 zł.

Środki trwałe w budowie: 1 106 024,20 zł

Wartości niematerialne i prawne: 4 322,61 zł.

 

 Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 1 046 261,72 zł.

 

 Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2018 r. wynosi: 610 825,34 zł, w tym:

- peruki 33 281,08 zł

- kostiumy 115 150,24 zł

- rekwizyty 462 394,02 zł


Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 wynosi:  14 433 309,44 w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 189 612,76 zł

- budynki i lokale: 10 536 727,37 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 417 019,51 zł

- środki transportu129 801,70 zł

- inne środki trwałe: 2 144 063,63 zł.

Środki trwałe w budowie: 1 007 439,22 zł

Wartości niematerialne i prawne: 8 645,25 zł.

 

 Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 1 006 361,75 .

 

 Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2017 r. wynosi: 619 182,64 zł, w tym:

- peruki 33 431,08 zł

- kostiumy 115 388,88 zł

- rekwizyty 470 362,68 zł

 

Informację wytworzyła: Aleksandra Demciuch
Za treść odpowiada: Ewa Wodecka
Data wytworzenia: 2018-04-23

 

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 wynosi: 12.887.854,15 w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 237.016,24 zł

- budynki i lokale: 11.085.065,07 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 475.203,55zł

- środki transportu: 33.925,79 zł

- inne środki trwałe: 517.659,11 zł.

Środki trwałe w budowie: 530.189,02 zł

Wartości niematerialne i prawne: 8.795,37 zł.

 

Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 986.175,83 zł.

 

Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 508.970,51 zł, w tym:

- peruki 23.774,00 zł

- kostiumy 41.284,82 zł

- rekwizyty 443.911,69 zł

 

Informację wytworzyła: Aleksandra Demciuch
Za treść odpowiada: Ewa Wodecka
Data wytworzenia: 2017-04-27

 


Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2015 wynosi: 11.763.978,21 w tym:

Środki trwałe:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 284.419,60 zł

- budynki i lokale: 10.385.485,83 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 212.126,99 zł

- środki transportu: 47.496,11 zł

- inne środki trwałe: 29.927,30 zł.

Środki trwałe w budowie: 780.395,47 zł

Wartości niematerialne i prawne: 24.126,91 zł.

 

Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 820.916,77 zł.

 

Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2015 r. wynosi: 635.555,29 zł, w tym:

- peruki 23.889,00 zł

- kostiumy 41.284,82 zł

- rekwizyty 570.381,47 zł

 

Informację wytworzył: Aleksandra Demciuch
Za treść odpowiada: Ewa Wodecka
Data wytworzenia: 2016-05-04

 


 

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014 wynosi: 11.675.434,19 w tym:

 

Środki trwałe:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 331.823,20zł
- budynki i lokale: 10.488.525,86 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 257.472,21 zł
- środki transportu: 61.066,43 zł
- inne środki trwałe: 51.210,15 zł.
Środki trwałe w budowie: 473 987,24 zł
Wartości niematerialne i prawne: 11.349,10 zł.
 
Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 808.146,07 zł.
 
Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2014 r. wynosi: 733.655,86 zł, w tym:
- peruki 23.889,00 zł
- kostiumy 58.680,50 zł
- rekwizyty 651.086,36

 

Informację wytworzył: Aleksandra Demciuch
Za treść odpowiada: Ewa Wodecka
Data wytworzenia: 2015-04-13

 


 

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2013 wynosi: 11.886.690,93 zł w tym:
Środki trwałe:
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 379.226,80 zł
- budynki i lokale: 10.657.238,64 zł
- urządzenia techniczne i maszyny 290.697,50 zł
- środki transportu: 118,78 zł
- inne środki trwałe: 85.421,97 zł.
Środki trwałe w budowie: 473 987,24 zł
Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.
 
Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 799.513,07 zł.
 
Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2013 r. wynosi: 733.742,86 zł, w tym:
- peruki 23.889,00 zł
- kostiumy 58.767,50 zł
- rekwizyty 651.086,36
 
informację wytworzył: Katarzyna Kossok
za treść odpowiada: Katarzyna Kossok
data wytworzenia: 2014-04-23

 

Wersja XML