Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pion Artystyczny

Pracą Pionu artystycznego kieruje Dyrektor Teatru, któremu bezpośrednio podlegają:
1) Zespół Aktorski,
2) Konsultant ds. programowych,
3) Asystent artystyczny,
4) Inspicjent / sufler.
 
 Zespół Aktorski Teatru tworzą aktorzy, którzy pracują w sezonowym okresie rozliczeniowym (od 1 wrzesnia do 31 sierpnia następnego roku), biorą udział w próbach nowych przedstawień, w których zostali obsadzeni, grają w spektaklach prezentowanych w bieżącym repertuarze teatru, dbają o jak najlepszy efekt artystyczny swojej pracy oraz o rozwój warsztatu.
 

 Konsultant ds. programowych:
1) konsultuje z Dyrektorem program, repertuar,
2) współpracuje z reżyserami teatralnymi,
3) współpracuje z Biurem Festiwalowym,
4) koordynuje projekty teatralne (unijne i inne),
5) koordynuje działania festiwalowe,
6) uczestniczy w próbach generalnych i przedstawia Dyrektorowi Teatru opinie i analizy na temat przedstawień.

Asystent artystyczny:
1) redaguje koncepcje wydawnictw teatralnych(afisz, program, repertuar, etc.),
2) współpracuje z agencjami autorskimi w zakresie umów na wystawienie sztuk,
3) zgłasza i przygotowuje materiały do umów licencyjnych,
4) prowadzi bibliotekę Teatru, gromadzi materiały do archiwum artystycznego Teatru (fotografie, scenariusze i egzemplarze sztuk, makiety scenograficzne, partytury, zapisy video, zapisy dźwiękowe, recenzje, artykuły),
5) sprawuje nadzór nad merytoryczną zawartością przygotowywanych druków i wydawnictw teatralnych,
6) archiwizuje wycinki prasowe i inną dokumentację dotyczącą działania Teatru.


Inspicjenci - suflerzy prowadzą przedstawienia grane w Teatrze, przygotowyują i prowadzą próby, przygotowują raporty z prób i przedstawień oraz ich zestawienia miesięczne, podczas wyjazdów z przedstaweiniami poza siedzibę Teatru wykonują obowiązki realizatora imprezy, w czasie prób kontrolują tekst wypowiadany przez aktorów na scenie i wprowadzają na bieżąco zmiany, podpowiadają wykonawcą tekst wg egzemplarza w czasie prób i przedstawień, informują wykonawców o zmianach lub zapomnieniach tekstu, które zdarzyły się w czasie prób lub przedstawień.     

informację wytworzył: Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2013-10-18
Wersja XML