Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pion Finansowy

Zadaniem Pionu jest prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dział zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z rachunkowością, sprawozdawczością finansową, bilansem i analizami finansowymi, terminowością i prawidłowością płatności, realizacją należności, płacami, podatkami etc.

Główny Księgowy - Ewa Wodecka

Pracą Pionu Finansowego kieruje Główny Księgowy, któremu bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Głównego Księgowego,
2) Księgowy,
3) Specjalista ds. płac,
4) Kasjer.

informację wytworzył: Aleksandra Demciuch
za treść odpowiada: Aleksandra Demciuch
data wytworzenia: 2015-02-13
Wersja XML