Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pion Artystyczny

Pracą Pionu artystycznego kieruje Dyrektor Teatru, któremu bezpośrednio podlegają:

 1. Zespół Aktorski,
 2. Konsultant ds. programowych,
 3. Asystent artystyczny,
 4. Inspicjent / sufler.

 

Zespół Aktorski Teatru tworzą aktorzy, którzy pracują w sezonowym okresie rozliczeniowym (od 1 września do 31 sierpnia następnego roku), biorą udział w próbach nowych przedstawień, w których zostali obsadzeni, grają w spektaklach prezentowanych w bieżącym repertuarze teatru, dbają o jak najlepszy efekt artystyczny swojej pracy oraz o rozwój warsztatu.

 

 Konsultant ds. programowych:

Asystent artystyczny:


Inspicjenci - suflerzy prowadzą przedstawienia grane w Teatrze, przygotowują i prowadzą próby, przygotowują raporty z prób i przedstawień oraz ich zestawienia miesięczne, podczas wyjazdów z przedstawieniami poza siedzibę Teatru wykonują obowiązki realizatora imprezy, w czasie prób kontrolują tekst wypowiadany przez aktorów na scenie i wprowadzają na bieżąco zmiany, podpowiadają wykonawcą tekst wg egzemplarza w czasie prób i przedstawień, informują wykonawców o zmianach lub zapomnieniach tekstu, które zdarzyły się w czasie prób lub przedstawień.    

Wersja XML