Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pion Finansowy

Zadaniem Pionu jest prowadzenie księgowości zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o finansach publicznych, Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dział zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi z rachunkowością, sprawozdawczością finansową, bilansem i analizami finansowymi, terminowością i prawidłowością płatności, realizacją należności, płacami, podatkami etc.

Główny Księgowy - Ewa Wodecka

Pracą Pionu Finansowego kieruje Główny Księgowy, któremu bezpośrednio podlegają:

 1. Zastępca Głównego Księgowego,
 2. Księgowy,
 3. Specjalista ds. płac,
 4. Kasjer.
Wersja XML