Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kompetencje jednostki

Zadania Teatru

Podstawowym działaniem jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa, umożliwienie obywatelom wszechstronnego rozwoju osobowości oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

Do zadań Teatru należy:

Teatr wykonuje zadania podstawowe poprzez:

Teatr prowadzi działalność artystyczną w siedzibie na Dużej Scenie, Małej Scenie, Scenie na Parterze (Bunkier) i na Modelatorni.

Ponadto Teatr prowadzi także działalność w postaci wynajmu sal i pomieszczeń w celach komercyjnych.

Wersja XML