Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1983 z późn. zm.) oraz § 14 Statutu Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu, stanowiącego załącznik do Uchwały nr VI/75/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu, wprowadzono Zarządzenie nr 30/2019 z dnia 23.08.2019 roku, którego Załącznik stanowi Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego  w Opolu.

 Załączniki:

PDFSkan regulamin organizacyjny Zarzadzenie 30_2019 z dn. 23.08.2019.pdf
PDFSkan rPełna Treść Regulaminu organizacyjnego 30_2019 z dn. 23.08.2019.pdf
PDFSkan Schemat organizacyjny do zarzadzenia 30_2019.pdf
 

 

 

 

 

informację wytworzył(a): Aleksandra Demciuch
za treść odpowiada: Aleksandra Demciuch
data wytworzenia: 01.12.2017

 

 
 
Wersja XML