Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek teatru 2019

Bilansowa wartość środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2019 wynosi: 
13 333 218,68  w tym:

Środki trwałe 12 528 683,41 zł:

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu): 94 805,80 zł

- budynki i lokale: 9 446 355,26 zł

- urządzenia techniczne i maszyny 388 926,76 zł

- środki transportu 61 687,91 zł

- inne środki trwałe: 2 536 907,68 zł.

Środki trwałe w budowie: 771 479,70 zł

Zaliczki na środki trwałe w budowie: 33 055,57 zł

Wartości niematerialne i prawne: 0,00 zł.

 

 Wartość niskocennych przedmiotów majątku trwałego na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 1 000 638,08 zł.

 

 Wartość środków inscenizacji na dzień 31.12.2019 r. wynosi: 428 567,30 zł, w tym:

- peruki 33 151,08 zł

- kostiumy 112 975,32 zł

- rekwizyty 282 440,90 zł

Wersja XML