Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan kontroli wewnętrznej 2020

PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ/ FINANSOWEJ NA ROK  2020

 

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

II kwartał 2020

Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego 2017-2019

2

II kwartał 2020

Kontrola prawidłowości wprowadzania zaleceń pokontrolnych kontroli z 2019 r.

3

II-III kwartał 2020

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2019.

4

III-IV kwartał 2020

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy

5

IV kwartał 2020

Kontrola faktur pod kątem opisu i kontroli merytorycznej – rok 2019 i 2020

6

Cały rok 2020

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe

Wersja XML