Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan kontroli wewnętrznej 2018

PLAN  KONTROLI  WEWNĘTRZNEJ / FINANSOWEJ NA ROK 2018

Lp.

Planowany termin rozpoczęcia kontroli

Temat kontroli

1

I kwartał 2018

Kontrola prawidłowości zawierania umów i prowadzenia rejestru umów w roku 2017 i 2018.

2

II kwartał 2018

Kontrola zakupów poniżej progu 30.000 EURO. Kontrola przeprowadzania badania rynku przez poszczególne działy

3

III kwartał 2018

Kontrola faktur pod kątem zgodności podpisów z wykazem upoważnionych osób

4

III kwartał  2018

Prowadzenie Książki kontroli zewnętrznych

5

IV kwartał 2018

Kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji w 2017 r.

6

Cały rok 2018

Temat dowolny wynikający z aktualnych potrzeb – polecenie służbowe

 

Wersja XML