Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2018

Kontrole zewnętrzne w Teatrze, Domu Aktora, Budynku Pomocniczym (dawniej „Klub Artysty”):

Okresowa kontrola stanu technicznego budynków (Dom Aktora, Teatr, Budynek pomocniczy (Klub Artysty). Data kontroli: 30.05.2018. Zalecenia – bieżąca konserwacja budynków.

Przegląd techniczny instalacji gazowej w Domu Aktora. Data kontroli: 28.05.2018. Bez uwag i zaleceń – instalacja szczelna, ocena instalacji dobra.

Kontrola przewodów kominowych w budynku Teatru. Data kontroli: 17.05.2018. Wydano zalecenia.

Badanie stanu technicznego podestu ruchomego Typ PCH-1000, nr fabryczny 9118. Data badania: 21.03.2018. Bez uwag i zaleceń - wynik badania pozytywny.

Archiwum Państwowe w Opolu. Przestrzeganie przepisów ustawy archiwalnej. Data kontroli 26.07.2018. Wydano zalecenia.  

Kontrola wydatkowania środków przekazywanych w ramach dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Kultury, Spotu i Turystyki. Data kontroli: 24-25.01.2018. Bez uwag i zaleceń.

Biuro Kontroli i Audytu. 17.12.2018-10.01.2019.

Wersja XML