Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Regulamin kontroli zarządczej


Na podstawie art. 69 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U.  Nr 157, poz. 1240) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF z dnia 30 grudnia2009 r.) oraz Regulaminu Organizacyjnego Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu wprowadzono Regulamin kontroli zarządczej.

Dokumenty w załączeniu.

Wersja XML