Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu jest samorządową instytucją kultury powołaną do prowadzenia, z udziałem twórców i wykonawców posiadających kwalifikacje zawodowe, działalności artystycznej w dziedzinie teatru.

 

Teatr działa na podstawie:

1)     ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z późniejszymi zmianami),

2)     zarządzenia Nr 4/75 Wojewody Opolskiego z dnia 9 stycznia 1975 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej,

3)     Uchwały Nr XIV/134/2020 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28.01.2020 roku zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Jana Kochanowskiego w Opolu (Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu).

 

 

.

informację wytworzył: Iwona Gołąbek
za treść odpowiada: Iwona Gołąbek
data wytworzenia: 2003-09-05
Wersja XML