Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozbiórka budynków bazy transportu przy ul. Zakładowej w Opolu

23.11.2020

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia -rozbiorka.pdf
 

16.11.2020

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach odrzuconych:

PDFZawiadomienie o wyb. oferty,. of. odrzuc 16.11.2020.pdf
PDFzał 1. zestawienie ofert punktacja Rozbiórka.pdf
 

28.10.2020

W dniu 28.10.020 w siedzibie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu nastąpiło otwarcie ofert:

PDFInformacja z otwarcia ofert 28.10.2020 rozbiórka budynków.pdf
 

26.10.2020

Na podstawie art. 28 ust. 2 PZP Zamawiający umieszcza wyjaśnienia do SIWZ:

PDFWyjaśnienia do SIWZ 26.10.2020.pdf
 

21.10.2020

Na podstawie art. 28 ust. 2 PZP Zamawiający umieszcza wyjaśnienia do SIWZ:

PDFWyjasnienie i odp. na pytania do SIWZ 21.10.2020.pdf
 

14.10.2020 

Zamawiający informuje niniejszym o uszczegółowieniu zakresu przedmiotu zamówienia:

Zakres prac rozbiórkowych należy przeprowadzić do poziomu zero (poziom posadzki) pozostawiając fundamenty. Istniejące kanały w posadzce zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia nie stanowią zmiany treści SIWZ, a jedynie uszczegółowienie jej postanowień. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

13.10.2020

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn.:  ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH PRZY UL. ZAKŁADOWEJ W OPOLU - SZP-26-5/2020

Ogłoszenie nr 596820-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Termin składania ofert: 28.10.2020 g. 12:00

Otwarcie ofert w dniu 28.10.2020 o godz.. 12:15

PDFSIWZ rozbiorka mag. 13.10.2020.pdf
ZIPSIWZ III 1- 3 Projekt, przedmiary, decyzja.zip
DOCCzęść_I Zał. do IDW_rozbiórka baza 13.10.2020.doc
PDFCzęść_II wzór um_rozbiórka 13.10.2020.pdf
ZIPSIWZ III 1- 3 Projekt, przedmiary, decyzja.zip
ZIPzdjęcia.zip

Wersja XML