Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zamówień publicznych na rok 2020

Plan zamówień publicznych pow. progu art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

PDF5_2020_1 zał 1 plan zamówień publicznych.pdf

Aktualizacja Plan zam. publ. nr  2:

PDFPlan zam. publ. pow 30 tys 2020 aktualizacja 1.06.pdf

Aktualizacja Plan zam. publ. nr 3:

PDFPlan zam. publ. pon i po 30 tys 2020 aktualizacja nr 3.pdf

Aktualizacja Plan zam. publ. nr 4:

PDFPlan zam. publ. pon i po 30 tys 2020 aktualizacja nr 4.pdf

Aktualizacja Plan zam. publ. nr 5:

PDFPlan zam. publ. pon i po 30 tys 2020 aktualizacja nr 5.pdf
 

 

 

 


 

Wersja XML