Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY TEATRU IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU 

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
 

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDFINFORMACJA O WYBORZE NAJK. OFERTY 15.11.2019.pdf
 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT dot. SZP-26-5/2019.z dnia 25.10.2019 r. do pobrania:
PDFINFORMACJA z otw. ofert 25.10.2019 zakup energii.pdf

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z PODPISAMI.pdf


Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn.:   
"Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu"

Data składania ofert: 25.10.2019 r. godz. 12:00 Data otwarcia ofert: 25.10.2019 r. godz. 12:15.

 

Dokumenty do pobrania:

PDFOgłoszenie zakup energii.pdf
PDFSIWZ - 17.10.2019 zakup energii Teatr.pdf
PDFSIWZ - II - wzór umowy 17.10.pdf
DOCXSIWZ - III - formularz ofertowy 17.10.2019.docx
DOCXSIWZ - IV - Załączniki do SIWZ- zak. energii 17.10.2019 ok.docx

Wersja XML