Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PION KOMUNIKACJI I SPRZEDAŻY

Pion Komunikacji i Sprzedaży zajmuje się całokształtem spraw związanych z działaniami kreatywnymi, kształtującymi wizerunek Teatru. Troszczy się o komfortowy pobyt widzów w Teatrze (sprzedaż biletów, opieka nad widzami przybyłymi do Teatru, dystrybucja wydawnictw teatralnych ect.), a także zajmuje się organizacją imprez obcych i wynajmem scen.

Pracą Pionu zarządza Koordynator ds. komunikacji i sprzedaży, któremu podlegają bezpośrednio:

- Specjalista ds. sprzedaży i wynajmów

- Specjalista ds. impresariatu

- Aktywny sprzedawca

- Pracownik obsługi widowni: kasjer, bileter, szatniarz 

- Specjalista ds. promocji

- Specjalista - Asystent ds. promocji i marketingu

Wersja XML