Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510204201-N-2019 z dnia 26-09-2019 r .
PDFOgłoszenie o udziel. zam. Zakup wypos. Teatr 26.09.2019.pdf
 

Zawiadomienie z dnia 4.09.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania:
"Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu w podziale na części:
Część 1 Zakup kurtyny scenicznej - (czarne okotarowanie - zestaw: kulisy, horyzont, panorama, paldamenty)
Część 2 Mikrofonowy (cyfrowy) system transmisji bezprzewodowej - system nagłośnieniowy (zestaw: mikrofony (do paska), kanały bezprzewodowe, system ładowania, system anten, akumulatorów, skrzynia transportowa, okablowanie)".

PDFZawiad. o wyborze. najk. oferty - ZAKUP WYPOS. 2 cz..pdf
 

 

Zawiadomienie z dnia 2.09.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 postępowania:
"Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu w podziale na części:
Część 1 Zakup kurtyny scenicznej - (czarne okotarowanie - zestaw: kulisy, horyzont, panorama, paldamenty)
Część 2 Mikrofonowy (cyfrowy) system transmisji bezprzewodowej - system nagłośnieniowy (zestaw: mikrofony (do paska), kanały bezprzewodowe, system ładowania, system anten, akumulatorów, skrzynia transportowa, okablowanie)".

PDFZawiadomienie o wyborze oferty cz. 1 02.09.2019.pdf
 

 

Informacja z dnia 29.08.2019 r.

PDFZawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy 29.08.2019.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.08.2019 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert 22.08.2019.pdf
 

Pytania i odpowiedzi z dn. 20.08.2019 r. do przetargu w formie załączników  zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp:

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 20.08.2019.pdf
PDFOgł o zmianie ogłoszenia 20.08.2019.pdf
PDFSIWZ cyfr. syst bezp. i kurt. ZMIANA 20.08.pdf
PDFZał. nr 1a OPZ - Kurtyny ZMIANA 20.08.2019.pdf
7ZZałączniki 20.08.2019.7z
 

UWAGA zmiana terminu składania ofert: 22.08.2019 godz.10:00

 

Pytania i odpowiedzi z dn. 14.08.2019 r. do przetargu w formie załącznika zgodnie z art. 38 ust. 2 Pzp:

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ 14.08.2019.pdf
 

Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn.: 

ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU w podziale na części: 

Część 1 Zakup kurtyny scenicznej – (czarne okotarowanie – zestaw: kulisy, horyzont, panorama, paldamenty) 

Część 2 Mikrofonowy (cyfrowy) system transmisji bezprzewodowej – system nagłośnieniowy (zestaw: mikrofony (do paska), kanały bezprzewodowe, system ładowania, system anten, akumulatorów, skrzynia transportowa, okablowanie)

SZP-26-4/2019

Ogłoszenie w BZP nr 579979-N-2019 z dnia 13.08.2019 r.

Termin składania ofert: 21.08.2019 r godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 21.08.2019 godz. 10:15 w siedzibie Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

PDFOgłoszenie 13.08.2019 579979-N-2019.pdf
PDFSIWZ zakup wyposażenia Teatr 13.08.2019.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ 1-7.zip
 

Wersja XML