Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont Domu Aktora w Opolu - 2 przetarg

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

PDFOgł. 510194720-N-2019 o udziel. zam. Remont DA.pdf
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 5.09.2019 r.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - DOM AKTORA.pdf
 

Protokół z otwarcia ofert z dnia 1.08.2019 r.

PDFInformacja z otwarcia ofert 1.08.2019.pdf
 

Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza 2 przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:

 „Remont Domu Aktora w Opolu” 

SZP-26-3/2019

Ogłoszenie nr 574837-N-2019 z dnia 2019-07-17 r .

Termin składania ofert:  1.08.2019 r. godz. 12.00

PDFCzęść_I_IDW DOM AKTORA - 2 przetarg 17.07.2019.pdf
PDFCzęść_I_Załączniki do IDW_Dom aktora_17.07.2019.pdf
DOCCzęść_II Dom Aktora_wzór umowy_17.07. 2019.doc
ZIPCzęść_III_1 i III_2 SIWZ DOKUMENTACJA DO PRZETARGU DOM AKTORA.zip
PDFCzęść_III_3 SIWZ Harmonogram Realizacji Robót DOM AKTORA_17.07.2019.pdf
PDFOgłoszenie 17.07.2019 dom aktora 574837-N-2019.pdf
 

Wersja XML