Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy,
iż administratorem Państwa danych jest Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu,
Plac Teatralny 12, 45-056 Opole, NIP: 7540339881 REGON: 000279717.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Bożena Krawczuk, e-mail: iod@teatropole.pl.

Pełna treść wszystkich klauzuli informujących dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie https://teatropole.pl/rodo/ 

 

 

Wersja XML