Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan zamówień publicznych na rok 2019

ROK 2019

Plan zamówień publicznych pow. progu art. 4 pkt 8 Ustawy prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

PDFPlan zam. pub. powyzej 30 tys. Euro na rok 2019 zał. nr 1.pdf
 

Aktualizacja nr 1 z dnia 5.04.2019 r.

PDF1_2019 Plan zam. publ. pow. 30 tys. EURO 2019 - zmiana nr 1.pdf
 

 

Wersja XML