Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnienie postępowania

PDFOGŁ. O UDZ. ZAM. - UNIEWAŻNIENIE POSTEPOWANIA.pdf
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania 14.03.2019.pdf
 

Oświadczenie

DOCXoświadczenie dla prasy_07.03.2019.docx
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 28.12.2018 na podst. art 92  ust. 2

PDFZawiadomienie o wyborze oferty 28.12.2018 Nowa jakość Teatru.pdf
 

Informacja z oceny ofert 12.12.2018

Uprzejmie informujemy, iż na dzień dzisiejszy trwa ocena ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja z otwarcia ofert 10.10.2018

PDFInformacja z otwarcia ofert 10.10.2018 - nowa jakość ....pdf
 


 

Wyjaśnienia do SIWZ 4.10.2018:

Działając na podstawie przepisu art.  38 ust. 1a w zw. z art. 38 ust. 1 pkt 3, art. 38 ust. 2, 4 oraz 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.: „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie” nr SZP-26-1/2018:

Zmiana terminu składania ofert: 10 października 2018 r. godz. 10:00

PDFWyjasnienia na pytania wykonawcy 4.10.2018.pdf
PDFOGŁ. O ZMIANIE OGŁ. NOWA JAKOŚĆ 4.10.2018.pdf
PDFSIWZ CZ. I IDW ZMIANA 4.10.2018.pdf
DOCCzęść II SIWZ Wzór umowy_zmiany_04.10.2018.doc
ZIPCzęść_III_6 v3 Przedmiary do wypełnienia.zip
 

Zmiana terminu składania ofert: 9 października 2018 r. godz. 10:00 - w dniu 4.10.2018 zmieniono na 10.10.2018 godz.10:00

PDFZmiana ogłoszenia zmiana terminu złożenia ofert 28.09.2018.pdf
PDFodp. i wyj. na pytania wykonawcy Nowa jako┼Ťc 28.09.2018.pdf
PDF28.09.2018 IDW CZ─ś┼Ü─ć I SIWZ zmiana terminu na 9.10.2018.pdf
 

 

26.09.2018 Działając na podstawie przepisu art.  38 ust. 1, 2, 4 oraz 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej: „Pzp”) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pn.: „Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie” nr SZP-26-1/2018:

PDFOdpowiedzi na pytania wykonawców Nowa jakość ... 26.09.2018.pdf

PDFZmiana ogłoszenia 26.09.2018.pdf
ZIPCzęść_III_6 v2 Przedmiary do wypełnienia.zip w dniu 4.10.2018 - zmiana w folderze 1 pliku
DOCCzęść II SIWZ Wzór umowy_zmiany_26.09.2018.doc
ZIPInfor. uzup. do dok. proj.-załączniki.zip
UWAGA.Część III/2   Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji, Część III/3   Dokumentacja projektowa modernizacji systemu elektro-akustycznego i oświetleniowego scen teatralnych, Część III/4   Dokumentacja projektowa modernizacji głównej fasady i Centrum edukacji kulturalnej i Część III/5   Dokumentacja projektowa przebudowy i modernizacji zasilania zostały umieszczone w linku: https://drive.google.com/drive/folders/1dT0XHcJv4ZchXU46nodynMSdY-X81JKI 

 

19.09.2018 Zamawiający informuje o zmianach do SIWZ (część I - IDW - 19.09.2018 )

Zmiana terminu złożenia ofert: 08.10.2018 r. ZMIANA TERMINU

PDFWyjasnienia do SIWZ 19.09.2018 przedluzenie terminu zlożenia ofert.pdf

PDF19.09.2018 ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFCzęść I SIWZ+IDW_Teatr_ZMIANA 19.09.2018.pdf


Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.:

Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie

SZP-26-1/2018

Ogłoszenie nr  611067-N-2018   z 31.08.2018 r.

Termin składania ofert: 24.09.2018 r. godz. 10.00 zmieniono termin na 08.10.2018

PDFOgłoszenie przetarg nieograniczony nowa jakość Teatru ... 611067-N-2018.pdf  - ZMIENIONO 19.09.2018

PDFCzęść_I SIWZ - IDW 31.08.2018.pdf - ZMIENIONO 19.09.2018
DOCCzęść_I Zał. do IDW_31.08.2018 r. edytowal..doc
PDFCzęść_I Zał. do IDW_31.08.2018 r. PDF.pdf
PDFCzęść_II SIWZ Wzór umowy_31.07.2018.pdf- ZMIENIONO 26.09.2018
DOCXCzęść_III_1 Opis przedmiotu zamówienia_31.07.2018.docx
ZIP1 z 6 Część_III_2 Dok. proj. - went. i klim..zip NIEAKTUALNE
ZIP2 z 6 Część_III_2 Dok. proj. - went. i klim. PB.zip NIEAKTUALNE
ZIP3 z 6 Część_III_2 Dok. proj. - went. i klim. PB.zip NIEAKTUALNE
ZIP4 z 6 Część_III_2 Dok. proj. - went. i klim. PW 1 cz.zip NIEAKTUALNE
ZIP5 z 6 Część_III_2 Dok. proj. - went. i klim PW 2 cz..zip NIEAKTUALNE
ZIP6 z 6 Część_III_2 Dok. proj. - went. i klim PW 3 cz..zip NIEAKTUALNE
ZIPCzęść_III_3 Dok. proj. - syst. elektroak. i oświet.zip NIEAKTUALNE
ZIPCzęść_III_4 Dok. proj. - przeb. fasady i CEK.zip NIEAKTUALNE
ZIPCzęść_III_5 Dok. proj. - przeb.zasil. elektr.zip NIEAKTUALNE
ZIPCzęść_III_6 Przedmiary roboty budowlane do przetargu.zip NIEAKTUALNE
PDFCzęść_III_7 HRI Harm. realizacji inwestycji TJK 2018-2020_POIiŚ_31.07.2018.pdf
XLSXCzęść_III_8 HRF ogólny 31.07.2018 edyt..xlsx
PDFCzęść_III_8 HRF ogólny 31.07.2018 pdf.pdf

Wersja XML