Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018


Termin składania ofert: 1.06.2018 godz. 9.00. Dopisane 01.06.2018 r.: W związku z awarią serwera pocztowego Teatru przedłużamy termin składania ofert do dnia 4.06.2018 r. do godz. 12.00. 

Szczegóły w załącznikach:

PDFZapytanie ofertowe citylight i lighboxy Światło na sztukę .._.pdf

PDFZał.1 Spec. techn. citylight i lighboxy Światło na sztukę ....pdf
DOCXZałącznik nr 2 Wykaz dostaw.docx
DOCXZałącznik nr 3 Oferta w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 euro (1).docx
 

 

Tytuł projektu: Światło na sztukę - ochrona i rozwój infrastruktury obiektów Muzeum Śląska Opolskiego oraz Teatru im. Jana Kochanowskiego celem poprawienia odbioru i zwiększenia dostępności opolskiej oferty kulturalnej

Nr Umowy: RPOP.05.03.01-16-0030/16-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020;

Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura

Wersja XML