Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017

Teatr im Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne- SZP-26-6/2017

Ogłoszenie nr 635187-N-2017 z dnia 2017-12-21 r .

Termin składania ofert: 5.01.2018 r. godz. 10.00

Pliki do pobrania:

PDFOgłoszeie 21.12.2017 - zarzadzanie i inspektor nadzoru.pdf
PDFSIWZ zarzxadzanie i nadzór inw. 21.12.2017.pdf
ZIPZałączniki do SIWZ 21.12.2017.zip
ZIPZałączniki do SIWZ edytowalne 21.12.2017.zip
 

 

Protokół z otwarcia ofert 5.01.2018 r.

PDFProtokół otwarcia ofert 05.01.2018 SZP 26 6 2017.pdf


9.02.2018 – Postępowanie o zamówienie publiczne jest na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.
 

1.03.2018  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym pn.: „Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne” Nr sprawy SZP-26-6/2017.

PDF2018.03.01 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SZP 26 6 2017.pdf
 

14.03.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

PDF2018.03.14 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf
 

 

 

Wersja XML