Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
71836377610174067562172374995676266822443263480
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
609263134360572356646436761373387159656355655949
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548261278364635358274468732039027153
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 57458
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 16470
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 7577
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 6240
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 4679
 6. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 4339
 7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 4085
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 3914
 9. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 3709
 10. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 3432
 11. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 3402
 12. Zarządzenia
  Wyświetleń: 3352
 13. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 3311
 14. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 3274
 15. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 3240
 16. Statut Teatru
  Wyświetleń: 3218
 17. Status prawny
  Wyświetleń: 3199
 18. PION ADMINISTRACYJNY
  Wyświetleń: 3153
 19. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 3124
 20. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3115
 21. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 3064
 22. Pion Produkcji
  Wyświetleń: 3049
 23. Pion projektów
  Wyświetleń: 3037
 24. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 2954
 25. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 2947
 26. PION EKSPLOATACJI
  Wyświetleń: 2881
 27. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 2867
 28. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2862
 29. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2834
 30. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 2820
 31. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 2796
 32. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2776
 33. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 2766
 34. Stolarz
  Wyświetleń: 2751
 35. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 2710
 36. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 2670
 37. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 2640
 38. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 2632
 39. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 2614
 40. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 2613
 41. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 2602
 42. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 2592
 43. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 2592
 44. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2588
 45. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 2586
 46. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 2580
 47. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 2570
 48. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 2570
 49. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 2563
 50. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 2519
 51. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 2518
 52. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 2495
 53. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 2489
 54. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 2399
 55. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 2394
 56. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 2384
 57. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 2377
 58. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 2377
 59. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2375
 60. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 2364
 61. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 2359
 62. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 2342
 63. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 2322
 64. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 2315
 65. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 2307
 66. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2297
 67. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 2271
 68. Pobierz programy
  Wyświetleń: 2267
 69. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 2265
 70. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 2256
 71. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 2240
 72. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2231
 73. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 2215
 74. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 2200
 75. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 2196
 76. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 2187
 77. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 2180
 78. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 2173
 79. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 2167
 80. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 2164
 81. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 2162
 82. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 2158
 83. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 2155
 84. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 2148
 85. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 2147
 86. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 2146
 87. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 2135
 88. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 2135
 89. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 2134
 90. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 2123
 91. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 2107
 92. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 2105
 93. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 2092
 94. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 2088
 95. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 2087
 96. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 2076
 97. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 2072
 98. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 2072
 99. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 2066
 100. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 2063
 101. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 2055
 102. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 2054
 103. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1985
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1979
 105. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1964
 106. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 1940
 107. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 1928
 108. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 1917
 109. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1911
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 1888
 111. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 1875
 112. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 1813
 113. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 1802
 114. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 1745
 115. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 1724
 116. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 1703
 117. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1677
 118. „Remont Domu Aktora w Opolu”
  Wyświetleń: 1657
 119. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 1654
 120. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 1615
 121. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 1596
 122. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 1593
 123. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 1525
 124. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 1510
 125. Plan zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 1499
 126. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 1459
 127. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1452
 128. Akustyk
  Wyświetleń: 1344
 129. LOKAL DO WYNAJĘCIA
  Wyświetleń: 1342
 130. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 1335
 131. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1310
 132. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1300
 133. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 1230
 134. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 1226
 135. Remont Domu Aktora w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 1221
 136. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 1177
 137. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 1105
 138. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 1103
 139. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1038
 140. ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 1010
 141. Rozbiórka budynków bazy transportu przy ul. Zakładowej w Opolu
  Wyświetleń: 994
 142. Ochrona danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 985
 143. Zapytanie ofertowe- wyburzenie bazy transportu - 11.2019
  Wyświetleń: 921
 144. Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 919
 145. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 909
 146. PION KOMUNIKACJI I SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 878
 147. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 872
 148. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 834
 149. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 800
 150. Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 791
 151. Dostosowanie akustyczne oraz prace modernizacyjne na Małej Scenie w Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 727
 152. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 674
 153. Zakup wyposażenia technicznego przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 641
 154. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 546
 155. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu podjęte na ZWO w dniu 24.05.2021
  Wyświetleń: 414
 156. Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 290
 157. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 187
 158. Zamówienia publiczne na 2021
  Wyświetleń: 12
 159. Plan zamówień publicznych na 2021 rok
  Wyświetleń: 11
Wersja XML