Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
606200000000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
609263134360572356646436761373387159656355655949
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
634160725180548261278364635358274468732039027153
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556061168955628041234267295350724796529692486583
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
360825152740257829025351304437634451505537454169
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
248128302688227223582545286028892580327232062349
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3317161397208120531667171518502352270621382563
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 51649
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11192
 3. Zamówienia publiczne do 30 tyś. euro
  Wyświetleń: 5854
 4. Dane teleadresowe, informacje ogólne
  Wyświetleń: 5430
 5. Zamówienia Publiczne
  Wyświetleń: 4071
 6. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - wykonanie
  Wyświetleń: 3735
 7. Ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Teatru im. Jana Kochanowskiego
  Wyświetleń: 3544
 8. Dyrekcja Teatru
  Wyświetleń: 3134
 9. Samodzielne stanowiska pracy
  Wyświetleń: 2941
 10. Regulamin Organizacyjny Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2805
 11. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2786
 12. Majątek Teatru
  Wyświetleń: 2747
 13. Rokowania na sprzedaż nieruchomości położonych w Opolu przy ul. Zakładowej 2.
  Wyświetleń: 2668
 14. Zarządzenia
  Wyświetleń: 2636
 15. Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne – wykonanie - SZP-26-1/2019
  Wyświetleń: 2582
 16. Status prawny
  Wyświetleń: 2541
 17. Załatwianie spraw w Teatrze
  Wyświetleń: 2504
 18. Statut Teatru
  Wyświetleń: 2501
 19. Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2474
 20. Pion Finansowy
  Wyświetleń: 2473
 21. PION ADMINISTRACYJNY
  Wyświetleń: 2416
 22. Finansowanie działalności
  Wyświetleń: 2375
 23. Pion projektów
  Wyświetleń: 2350
 24. Pion Produkcji
  Wyświetleń: 2338
 25. Wyniki I naboru Kierownik Promocji i Specjalisty ds. promocji
  Wyświetleń: 2317
 26. Modernizacja systemu ppoż.
  Wyświetleń: 2288
 27. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 2276
 28. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 2276
 29. Pion Artystyczny
  Wyświetleń: 2191
 30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia 2
  Wyświetleń: 2188
 31. PION EKSPLOATACJI
  Wyświetleń: 2169
 32. Kierownik Działu Promocji, Marketingu, PR
  Wyświetleń: 2155
 33. Ogłoszenie o naborze na stanowisko księgowa
  Wyświetleń: 2141
 34. Kontrole zewnętrzne Teatru
  Wyświetleń: 2138
 35. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim do zadania pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne - w podziale na części
  Wyświetleń: 2136
 36. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 2095
 37. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2089
 38. Protokół z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 2080
 39. Ogłoszenie na stanowisko INSPICJENT - SUFLER
  Wyświetleń: 2079
 40. Wyniki końcowe rekrutacji
  Wyświetleń: 2073
 41. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Winda
  Wyświetleń: 2064
 42. Rejestry, ewidencje i archiwa
  Wyświetleń: 2053
 43. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2042
 44. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 2042
 45. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - 1 część
  Wyświetleń: 2028
 46. Zamówienie publiczne na USŁUGĘ BANKOWĄ DOTYCZĄCĄ UDZIELENIA KREDYTU W RACHUNKU KREDYTOWYM Z LIMITEM ODNAWIALNYMW KWOCIE 1.500.000 ZŁ dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.
  Wyświetleń: 2020
 47. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 1990
 48. Specjalista ds. marketingu
  Wyświetleń: 1986
 49. Dostosowanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do wymogów norm i przepisów przeciwpożarowych w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu – II etap
  Wyświetleń: 1943
 50. Stolarz
  Wyświetleń: 1941
 51. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Teatru
  Wyświetleń: 1930
 52. Zadania Teatru
  Wyświetleń: 1914
 53. Regulamin kontroli zarządczej
  Wyświetleń: 1913
 54. Wyniki I naboru na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1912
 55. Konkurs na dyrektora Teatru z dnia 31.07.2015
  Wyświetleń: 1907
 56. Wyniki końcowe rekrutacji na stanowisko KSIĘGOWA
  Wyświetleń: 1890
 57. Młodszy specjalista ds. Marketingu i PR
  Wyświetleń: 1889
 58. Plan kontroli wewnetrznej
  Wyświetleń: 1875
 59. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 1849
 60. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 1848
 61. Formularze ePUAP
  Wyświetleń: 1791
 62. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1786
 63. Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 7.07.2016
  Wyświetleń: 1772
 64. Aktywny sprzedawca
  Wyświetleń: 1771
 65. Zamówienia publiczne rok 2016
  Wyświetleń: 1756
 66. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 1 i cz. 2
  Wyświetleń: 1744
 67. Internetowy serwis jednostki
  Wyświetleń: 1733
 68. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1730
 69. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1726
 70. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 1714
 71. Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu- Modelatornia Opolska – 2 część
  Wyświetleń: 1701
 72. Protokół z otwarcia ofert Montaż windy
  Wyświetleń: 1688
 73. Protokół z otwarcia ofert na usługę bankową
  Wyświetleń: 1682
 74. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1673
 75. Rejestry aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1667
 76. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1662
 77. Ogłoszenie na stanowisko akustyk i oświetleniowiecc
  Wyświetleń: 1658
 78. Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania
  Wyświetleń: 1658
 79. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 21.12.2017
  Wyświetleń: 1655
 80. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska 1 część
  Wyświetleń: 1652
 81. Zawiadomienie o wyborze oferty Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 28.07.2016
  Wyświetleń: 1651
 82. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1650
 83. Monitory Polskie
  Wyświetleń: 1649
 84. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 1640
 85. Wyjaśnienia do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1633
 86. Zaproszenie do składania ofert 27.10.2017
  Wyświetleń: 1629
 87. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ Modelatornia Opolska
  Wyświetleń: 1622
 88. Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne
  Wyświetleń: 1621
 89. Zawiadomienie o wyborze oferty Nowa jakość Teatru cz. 3
  Wyświetleń: 1620
 90. Protokół z otwarcia ofert 27.07.2016
  Wyświetleń: 1608
 91. Dzienniki Ustaw
  Wyświetleń: 1603
 92. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 1589
 93. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 1589
 94. Zawiadomienie o wyborze oferty Modelatornia Opolska cz. 2
  Wyświetleń: 1582
 95. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 1 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1581
 96. Wyjaśnienia do SIWZ Montaż windy
  Wyświetleń: 1581
 97. Protokół z otwarcia ofert Modelatornia część 2
  Wyświetleń: 1579
 98. Protokół z otwarcia ofert 16.11.2016
  Wyświetleń: 1562
 99. Plan zamówień publicznych na 2017 rok
  Wyświetleń: 1557
 100. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na sztukę
  Wyświetleń: 1544
 101. Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 1535
 102. Odpowiedź z dnia 29.11.2016 na pytania do SIWZ
  Wyświetleń: 1508
 103. Odpowiedź z dnia 26.11.2016 dot zapytań do SIWZ Modernizacja Dekoratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1490
 104. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 3 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 1458
 105. Odpowiedź z dnia 28.11.2016 dot. Modernizacji Dekotratorni - zakup sprzętu i wyposażenia
  Wyświetleń: 1434
 106. Zakup wyposażenia oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 1430
 107. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu części przetargu 6.12.2016
  Wyświetleń: 1421
 108. Protokół z otwarcia ofert 2.12.2016
  Wyświetleń: 1417
 109. Zawiadomienie o wyborze oferty czI 5.09.2017
  Wyświetleń: 1414
 110. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Modelatornia doposażenie
  Wyświetleń: 1402
 111. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2 wyposażenie
  Wyświetleń: 1373
 112. Protokół z otwarcia ofert 22.09.2017
  Wyświetleń: 1311
 113. Protokół z otwarcia ofert 31.08.2017
  Wyświetleń: 1266
 114. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 23.10.2017
  Wyświetleń: 1240
 115. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4.10.2017
  Wyświetleń: 1232
 116. Statut Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 1217
 117. Ogłoszenie 6.07.2018
  Wyświetleń: 1180
 118. Plan zamówień publicznych na 2018 rok
  Wyświetleń: 1173
 119. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
  Wyświetleń: 1170
 120. Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu
  Wyświetleń: 1164
 121. Ogłoszenie 23.03.2018
  Wyświetleń: 1123
 122. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 20.09.2017
  Wyświetleń: 1107
 123. „Remont Domu Aktora w Opolu”
  Wyświetleń: 1102
 124. Zakup wyposażenia dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – zakup zestawu multimedialnego (projektor, zestaw obiektywów, rama do podwieszania projektora, skrzynia transportowa projektora, skrzynia transportowa do obiektywów, system okablowania)
  Wyświetleń: 1062
 125. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 1060
 126. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1041
 127. Konkurs na Zastępcę Dyrektora Filharmonii Opolskiej
  Wyświetleń: 993
 128. Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego RPO
  Wyświetleń: 993
 129. Plan zamówień publicznych na rok 2019
  Wyświetleń: 971
 130. Ogłoszenie 1
  Wyświetleń: 871
 131. Akustyk
  Wyświetleń: 842
 132. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 840
 133. Dostawa wraz z montażem systemu prezentacji wizualnej - tablic informacyjnych w postaci lightboxów i citylightów 23.05.2018
  Wyświetleń: 817
 134. Oświetleniowiec
  Wyświetleń: 738
 135. Remont Domu Aktora w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 717
 136. Wyrok KIO
  Wyświetleń: 703
 137. Zawiadomienie o wyborze oferty
  Wyświetleń: 635
 138. Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018
  Wyświetleń: 613
 139. Wyjaśnienia do SIWZ
  Wyświetleń: 598
 140. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 2 z dnia 12.12.2016
  Wyświetleń: 575
 141. ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
  Wyświetleń: 543
 142. Zapytanie ofertowe- wyburzenie bazy transportu - 11.2019
  Wyświetleń: 480
 143. Ochrona danych osobowych (RODO)
  Wyświetleń: 464
 144. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 457
 145. Rozbiórka budynków bazy transportu przy ul. Zakładowej w Opolu
  Wyświetleń: 447
 146. Zamówienia publiczne na rok 2018
  Wyświetleń: 438
 147. Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu - 2 przetarg
  Wyświetleń: 385
 148. PION KOMUNIKACJI I SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 367
 149. Plan zamówień publicznych na rok 2020
  Wyświetleń: 329
 150. Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 327
 151. Zamówienia publiczne rok 2018
  Wyświetleń: 325
 152. Zakup wyposażenia technicznego przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 167
 153. LOKAL DO WYNAJĘCIA
  Wyświetleń: 114
 154. Dostosowanie akustyczne oraz prace modernizacyjne na Małej Scenie w Teatrze im Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 102
 155. Odtworzenie dachu w budynku Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
  Wyświetleń: 63
Wersja XML