Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup sprzętu i wyposażenia


Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg nieograniczony pn.
"Modernizacja Dekoratorni Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu - Modelatornia Opolska - zakup
sprzętu i wyposażenia"

Z podziałem na pięć części:
1.      Dostawa systemu nagłośnieniowego.
2.      Dostawa systemu przestrzennej aluminiowej konstrukcji scenicznej z narożnikami.
3.      Dostawa krzeseł na widownię wraz z wózkami.
4.      Dostawa kompletu podestów na widownię.
5.      Dostawa kompletu okablowania na scenę - wiązka kabli.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 02.12.2016 R. DO GODZ. 10.00

Załączniki:

PDFOgłoszenie 351285 24.11.2016 r.-1.pdf
PDFSIWZ modelat. wyposaż. i sprzęt SZP-26-6 2016.pdf
ZIPZalączniki 1-7 do SIWZ przetarg - wyposażenie modelatornia 24.11.zip

Załączniki w formacie Word do SIWZ:

DOCZał. 1 do SIWZ formularz ofertowy.doc
DOCZał. 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc
DOCZał. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
DOCZał. 4 Wykaz dostaw.doc
DOCXZał. 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitał.docx
DOCZał. 6 wzór umowy.doc
DOCXZał. 7a do SIWZ opis przedmiotu zam..docx
DOCXZał. 7b do SIWZ opis przedmiotu zam..docx
DOCZał. 7c do SIWZ opis przedmiotu zam..DOC
DOCXZał. 7d do SIWZ opis przedmiotu zam..docx
DOCXZał. 7e do SIWZ opis przedmiotu zam..docx

 

Wersja XML